ទូរស័ព្ទចល័ត
+86 0755 21634860
អ៊ីមែល
info@zyactech.com

ការធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ

ចាប់ផ្តើមការសាកល្បងឥតគិតថ្លៃនៃ ZOOY CLOUD

ទទួលបានការចូលប្រើប្រាស់មុខងារពេញលេញទៅកាន់កម្មវិធី Cloud Web Based Guard Tour ជាមួយនឹងការសាកល្បងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ។