ទូរស័ព្ទចល័ត
+86 0755 21634860
អ៊ីមែល
info@zyactech.com

វីដេអូផ្សេងទៀត។

របៀបចាប់ផ្តើម ZOOY Z-6700/D GSM/4G យាមល្បាត sysyem យ៉ាងឆាប់រហ័ស

ZOOY V6 0 កម្មវិធីល្បាត-របៀបដំឡើងប្រព័ន្ធយាមល្បាត/ការដំឡើងប្រព័ន្ធឆ្មាំទេសចរណ៍

របៀបដែលប្រព័ន្ធទេសចរណ៍ ZOOY Guard ដំណើរការ

របៀបដែលប្រព័ន្ធទេសចរណ៍ ZOOY Guard ដំណើរការ