ទូរស័ព្ទចល័ត
+86 0755 21634860
អ៊ីមែល
info@zyactech.com

សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់

  • V6.0 Guard Tour សៀវភៅណែនាំប្រតិបត្តិការកម្មវិធីបៃតង
  • ZOOY Z-6700 Z-6700D Real Time Guard Patrol SystemSoftware user manaul (LAN)
  • ZOOY Z-6700 Z-6700D Real Time Guard Patrol SystemSoftware user manaul (Cloud/Web based software))
  • Z-6900 GPRS Guard Tour System កម្មវិធីគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់ (Cloud Web based
  • ម៉ាស៊ីនល្បាតតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង FG-1 Fingerprint - EN+ កម្មវិធីអនឡាញ
  • ម៉ាស៊ីនល្បាតតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង FG-5 Camera - EN
  • DDNS ដើម្បីបើកដំណើរការ GPRS ដែលមានសម្រាប់ LAN (សម្រាប់ម៉ូដែល Z-6700 Z-6900 FG-1 FG-2 Z-8000)
  • ការណែនាំអំពីការដំឡើងកម្មវិធី ZooyPatrol V5.0 Guard Tour